Het groene antwoord op klimaatstress in de stad

Vermindering van wateroverlast

Regen heeft steeds minder ruimte om in de grond te dringen. Met name bij hevige stortbuien ontstaat er dan wateroverlast. Met de aquaParker kan regenwater eenvoudig in de grond infiltreren, dankzij de open structuur van de betonplaat.

Vermindering van uitdroging van de grond

Als de bodem te droog wordt, loopt de wateropnamecapaciteit van de grond terug. Water dat de aquaParker doorlaat wordt tijdelijk opgevangen en gebufferd.

Afname hittestress in stedelijke omgeving

Hittestress ontstaat als mens en dier negatieve effecten ondervinden door warmte. De aquaParker biedt de mogelijkheid om het parkeervlak te vergroenen, waardoor uitstraling van hitte beperkt wordt.

Verbeterde luchtkwaliteit

Het toevoegen van groen in het straatbeeld zorgt voor een verbetering van de luchtkwaliteit. Planten zorgen ervoor dat fijnstof, CO2 en stikstofoxide uit de lucht worden gezuiverd.

Stimuleren van biodiversiteit

Door meer groen aan te brengen, wordt de biodiversiteit gestimuleerd. Ook dit heeft weer een positief effect op het welzijn van mens en dier.

Voordelen t.o.v. aanleg van een infiltratieriool

Het plaatsen van de aquaParker is goedkoper dan de aanleg van een infiltratieriool. Door de korte aanlegtijd en minimale wegafzettingen wordt er overigens minder (verkeers-)overlast ervaren. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een aquaParker met hemelwaterberging vindt er bodempassage plaats voor water dat in de ondergrond infiltreert. Bij toepassing van een aquaParker is met een beperkte inbouwdiepte van maximaal 50cm vaak voldoende hemelwaterberging aan te leggen. Door de beperkte constructiehoogte worden ‘conflicten’ met kruisende kabels- en leidingen of kolk- en huis-aansluitingen voorkomen.

Groeiplaatsverbetering bomen

Met toepassing van de aquaParker nabij bomen is bodemverdichting te minimaliseren. Met het aanbrengen van een juiste bodemopbouw onder de plaat is regenwater beter vast te houden waardoor verdroging van de ondergrond wordt tegengegaan. Dit verbetert de leefomstandigheden van bomen en groen en zorgt voor een aangenaam klimaat in de buitenruimte.

Vrijblijvende offerte op maat?

Goedkoper dan de aanleg van een infiltratieriool
Minder verkeersoverlast tijdens plaatsing
Hemelwaterberging is optioneel