Waaruit bestaat een aquaParker?

Betonplaat

De basis wordt gevormd door een betonplaat met waterdoorlatende openingen. De standaard aquaParker plaat bevat een verdiepte kern met gaten van diverse diameters. De omranding staat onder een lichte hoek voor een optimale afwatering.

Beplanting

Beplanting in de vorm van wilde kruiden of gekweekte planten die zich onderscheiden door bladvorm, bloemkleur en hoogte. Er wordt uitsluitend gekozen voor planten en kruiden die bestand zijn tegen zowel droogte als veel regenval.

Substraat

Onder de betonplaat wordt een substraat aangebracht. Dit substraat heeft een goede waterdoorlatende functie en levert een uitstekende voedingsbodem voor de beplanting.

Infiltratieruimte

Het onderpakket zorgt voor de waterbufferende capaciteit die de aquaParker uniek maakt. Het onderpakket kan bestaan uit steenwol, kunststof kratten, grind, (bomen)granulaat of een grof gesteente.

Hoe wordt een aquaParker geplaatst?

In 4 uur een klimaatadaptieve parkeerplaats

In tegenstelling tot trottoirs en rijbanen zijn er onder parkeerplaatsen zelden kabels en leidingen aanwezig. Hierdoor is het eenvoudig om in een relatief kort tijdsbestek een waterberging onder bestaande parkeerpaatsen te creëren waar regenwater tijdelijk opgevangen kan worden.

1

Opnemen van de ‘matjes’ in de parkeervakken.

2

Graven van een sleuf voor waterberging (maatwerk).

3

Plaatsen waterbergend pakket en zijkanten afwerken met drainagezand.

4

Aanbrengen Parker-Growmix als groeimedium en bodempassage.

5

Plaatsen van de aquaParker.

6

Straatwerk rondom de aquaParker (afwaterend) herstellen. Aanbrengen noodinlaat.

7

Gaten opvullen met Parker-Growmix.

8

Inzaaien of aanbrengen beplanting.

Vrijblijvende offerte op maat?

Goedkoper dan de aanleg van een infiltratieriool
Minder verkeersoverlast tijdens plaatsing
Hemelwaterberging is optioneel