Video: Patrick Loohuis in beeld – D&B Betonproductie

aquaParker is dé klimaat adaptieve parkeeroplossing voor het creëren van waterberging en bodeminfiltratie bij bestaande en nieuwe parkeerplaatsen.

Het concept is ontwikkeld als oplossing voor de groeiende problemen die ontstaan door de klimaatverandering. Met name in stedelijke gebieden leidt de hoeveelheid verharding van straten, trottoirs en parkeerplaatsen steeds vaker tot wateroverlast en hittestress. aqua Parker is een water bufferende parkeeroplossing die bij extreme regenval het water opvangt en tijdelijk ‘parkeert’ en infiltreert onder de parkeerplaats. De open structuur van de betonplaat zorgt voor goede waterafvoer en biedt bovendien ruimte voor vergroening. Dit draagt niet alleen bij aan een betere luchtkwaliteit en een grotere biodiversiteit, het helpt ook hoge omgevingstemperaturen te voorkomen. D&B Betonproductie B.V. is een ambitieus bedrijf dat zich richt op de prefab (lichtgewicht) betonproductie voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Als nieuwe speler met een kleine maar vakkundige organisatie kunnen wij snel schakelen en inspelen op de wensen onze klanten.